Rapoarte de activitate
Raport - Evaluare activitate sportiva, culturala, recreativa si religioasa
emisa la 2018-03-20
Raport anual privind activitatea de audit public intern
emisa la 2018-03-20
Raport final concurs
emisa la 2018-03-20
documente ataşate
Raport final concurs
Raport periodic de activitate
emisa la 2018-03-15
Raport de evaluare
emisa la 2018-03-13
AVIZ Privind aprobarea realizarii investitiei ”Parcari în zona centralä a localitatii Racsa, judetul Satu Mare”
emisa la 2012-12-12
AVIZ Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, cu aplicare din 01.01.2013
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III, al anului 2012
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea rectiiîcärii bugetului local pe anul 2012
emisa la 2012-12-07