Procese Verbale / Minute şedinţe
MINUTA
emisa la 2018-03-19
Proces verbal de afisaj
emisa la 2018-03-16
documente ataşate
Proces verbal de afisaj2018
MINUTÃ din procesul verbal al ordinare al Consiliului Local al comunei Racsa , din data de 02.03.2018
emisa la 2018-03-02
MINUTÃ din procesul verbal al ordinare al Consiliului Local al comunei Racsa , din data de 26.02.2018
emisa la 2018-02-27
MINUTÃ din procesul verbal al ordinare al Consiliului Local al comunei Racsa , din data de 29.01.2018
emisa la 2018-01-31
MINUTÃ din procesul verbal al ordinare al Consiliului Local al comunei Racsa , din data de 18.11.2013
emisa la 2013-11-18
MINUTÃ din procesul verbal al sedintei ordinare al Consiliului Local al comunei Racsa , din data de 31.10.2013
emisa la 2013-10-30
MINUTÀ din procesul verbal al ordinare al Consîliului Local al comunci Racsa , din data de 28.06.2013
emisa la 2013-06-28
Proces verbal Nr. 1737/10.05.2013
emisa la 2013-05-10