Hotărâri ale Consiliului Local
HOTARAREA NR. 10/2012 privind aprobarea solicitärii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului DE Garantare Rurala
emisa la 2012-09-06
HOTÃRÀREA NR. 8/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2012
emisa la 2012-07-31
HOTARAR EA Nr. 7/ 2012 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II 2012
emisa la 2012-06-28
HOTÃRÀREA NR. 6/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Racsa
emisa la 2012-06-28
HOTÀRÃREA NR. 5/2012 privind alegerea viceprimarului comunei Racsa
emisa la 2012-06-28
HOTÃRÁREA NR. 4/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta
emisa la 2012-06-28
HOTÀRÃREA NR. 3 / privind constatarea constituirìi Consilíului Local al comunei Racsa
emisa la 2012-06-28
HOTÃRÃREA NR. 2/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi ai comunei Racsa
emisa la 2012-06-28
HOTÃRÃREA NR. 1 /2012 privind alegerea comisiei de validare
emisa la 2012-06-28