Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÃRÀREA Nr. 18/2012 Privind aprobarea rectifïcarii bugetului pe anul 2012
emisa la 2012-12-12
HOTARAREA Nr. 17/2012 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III, 2012
emisa la 2012-12-12
HOTARAREA nr. 16/2012 Privind stabilirea ìmpozitelor si taxelor locale de la 1 ianuarie 2013 în comuna RACSA
emisa la 2012-11-21
HOTÀRÁREA NR. 15/2012 Privind aprobarea cumpärärii unei suprafete de 13461 mp,în localitatea Racsa Vii(extravilan pasune)
emisa la 2012-11-29
HOTÃRÀREA Nr. 14/ 2012 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare Funcçionare al Consiliului Local al Comunei Racsa
emisa la 2012-11-21
HOTARAREA Nr. 13/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2012
emisa la 2012-10-05
HOTARAREA Nr. 12/2012 Privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2012
emisa la 2012-09-01
HOTARAREA NR.11/2012 Privind aprobarea prelungirii lìniei de credit pentru investitii in valoare de 1.200.000 lei, acordata in data de 24.05.2012, pentru obiectivul “Asfaltare strazi, alimentare cu apa potabila, canalizare si Statie de epurare in local
emisa la 2012-09-06
HOTÀRÁREA Nr. 9/2012 propunerea de încadrare a tronsonului de drum comunal RACSA VII - RACSA - DN 19 intare la moarä, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Racsa, în categoria functionalá a drumurilor de interes judetean.
emisa la 2012-07-31