Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÀRÁREA Nr. 4/ 20 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiuni de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Racsda pe anul 2012
emisa la 2013-01-25
HOTÃRÀREA Nr 3 /2013 Pentru realizarea investitiei „Autoturism pentru Primäria Racsa, judetul Satu Mare"
emisa la 2013-01-25
HOTARAREA Nr. 2/ 2013 privind aprobarea executiei bugetare la finele anului, 2012
emisa la 2013-01-25
HOTÃRÃREA NR. 1 / 2013, Privind aprobarea reorganizärii retelei scolare a unitätilor de învätämânt preuniversitar din comuna Racsa pentru anul scolar 2013 2014
emisa la 2013-01-25
HOTÃRÃREA Nr. 23/2012 privind aprobarea carburantilor necesari pentru anul 2013
emisa la 2012-12-12
HOTÁRÀREA Nr.22/2012 Privind REALIZAREA INVESTITIEI "PARCARI IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII RACSA"
emisa la 2012-12-12
HOTÁRÀREA Nr.21/2012 Privind înfiintarea Grupului de Lucru Local (GLL) si aprobarea planului de actiune privind incluziunea minoritatii rome, la nivelul comunei Racsa
emisa la 2012-12-12
HOTÃRÀREA Nr.20/2012 privind aprobarea acordärii unor prime cuplurilor care au aniversat 50 de ani de la cäsätorie
emisa la 2012-12-12
HOTÃRÀRE Nr.19 /2012 Privind aprobarea planului de pazä a comuneì Racsa
emisa la 2012-12-12