Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÃRÃREA NR.15/2013 Pentru aprobarea deplasärii la cursul pe anul 2013 cu tema dezvoltare durabilä, dezvoltare localä dezvoltare metropolitanä
emisa la 2013-04-01
HOTÃRÃREA NR.14/2013 Pentru aprobarea retrageriì dreptului de folosintça de la scoala nr.3 „Bäcänie”, comuna Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2013-04-01
Hotararea nr 13/2013 privind aprobarea revocarii Hotärârii nr.8/2013 privind eliberarea spatiului de la scoala nr 3 Bacanie comuna Racsa
emisa la 2013-04-01
ROMANIA JUDETUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACSA HOTÃRÀREA NR.11/2013 Pentru aprobarea construìrii unei Scoli cu 12 säli de clasä în comuna Racsa, judetul Satu Mare,
emisa la 2013-03-25
HOTARAREA NR 10 /2013 privind aprobarea clasificarii drumurilor comunale din comuns Racsa jud. Satu Mare care fac legatura cu DJ109J
emisa la 2013-03-13
HOTÃRÀREA NR.9/2013 Pentru aprobarea gospodärirìi comunei Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2013-03-08
HOTARAREA NR. 8/2013 pentru aprobarea eliberarii spatiului de la scoala nr.3 „Bäcänie”, comuna Racsa, judetul Satu Mare,
emisa la 2013-03-08
HOTARAREA Nr.7/2013 Privind aprobarea instalärii de indicatoare rutiere în comuna Racsa,Jud.Satu Mare
emisa la 2013-03-08
HOTÁRÁREA NR 5/2013 Pentru aprobarea modificarilor tehnice la proiectul „Asfaltare sträzi, alimentare cu apä potabilä, canalizare si Statie de epurare în localitatea Racsa, comuna Orasu Nou, judetul Satu Mare”
emisa la 2013-03-08