Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÃRÃREA NR. 30 /2013 Pentru aprobarea mäsurärii päsunilor comunale
emisa la 2013-07-09
HOTÃRÀREA NR. 29 /2013 Pentru aprobarea unui sprijin financiar familieì BERINDE MARIA din localitatea Racsa, nr. 433, judetul Satu Mare
emisa la 2013-06-28
HOTÃRÃREA Nr. 28 / 2013 Privind rectificarea bugetului local al comunei Racsa , judetul Satu Mare pe anul 2013
emisa la 2013-06-28
RAPORT privind APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE TRIM I si TRIM II Anul 2013
emisa la 2013-06-28
HOTARAREA Nr. 27/ 2013 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I SI II AL anului 2013
emisa la 2013-06-28
HOTÃRÀREA Nr.26/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A sTATULUI DE FUNCTII ,INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI LOCALE A COMUNEI RACSA
emisa la 2013-06-28
HOTÃRÀREA NR. 25/2013 privind aprobarea proiectului „Informatizarea Registrului Agricol, implementarea 5i achizitionarea unui sistem informatie integrat în 15 UAT-uri din judetul Satu Mare” si a cofinantarii necesare implementärii acestuia
emisa la 2013-05-29
HOTÃRÀREA NR. 24/2013 privìnd aprobarea încheierii Acordului de parteneriat
emisa la 2013-05-29
HOTÃRÁREA NR.23/2013 Pentru aprobarea cumpärärii a 1% din Iinia aerianä de energie electrícä
emisa la 2013-05-24