Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÀRÀREA Nr. 39/ 2013 privind modificarea si complectarea hotararii Consíliului local RACSA NR.22/2012
emisa la 2013-10-02
HOTÃRÀREA NR. 38/2013 Pentru aprobarea rectificarii bugetuluì local al Comunei Racsa,
emisa la 2013-09-20
HOTÃRÃREA NR. 37/2013 Pentru aprobarea solicitärii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare
emisa la 2013-08-27
HOTÃRÃREA NR. 36/2013 Pentru aprobarea aprobarea restructurärii creditului în valoare de 1.200.000 lei
emisa la 2013-08-27
HOTÃRÀREA NR. 35 /2013 Pentru aprobarea cuantumului taxei pentru îndeplinierea procedurii de divort pe cale administrativâ
emisa la 2013-08-16
HOTÃRÀREA Nr. 34/2013 cu privire la aprobarea organigramei si statuluì de functii
emisa la 2013-08-16
HOTÃRÀREA NR. 33 /2013 Pentru aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Racsa a bunurìlor realizate prin proiectul: „Asfaltare sträzi, alimentare cu apä potabilä, canalizare Si static de epurare, în localitatea Racsa,
emisa la 2013-07-31
Hotararea 32 / 2013 privind infiintarea unui Serviciu de epurare a apei
emisa la 2013-07-22
HQTÃRÃREA NR. 31/2013 Pentru aprobarea clasiñcärii sträzilor din comuna Racsa
emisa la 2013-07-09