Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÃRÃREA Nr.48/2013 cu privire la identificarea pe parcele a suprafetei de 604,44 ha päsune, stabilità prin decizia nr. 371/1991, emisä de cätre prefectul judetului Satu Mare
emisa la 2013-12-19
HOTÃRÀREA NR. 47/2013 Pentru participarea comunei RACSA la parteneriatul înfiintat t în cadrul Asociatiei Comunelor Satmarene pentru Audit ACSA
emisa la 2013-12-19
HOTÃRÃREA NR. 46/2013 Pentru rectificarea bugetului de venìturi si cheltuieli al Comunei Racsa, judetul Satu Mare pe trimestrul IV anul 2013
emisa la 2013-12-19
HOTÃRÃREA NR. 45/2013 Pentru aprobarea impozitelor si mxelor locale cu aplicare de la l ianuarie 2014
emisa la 2013-12-19
HOTÃRÀREA Nr.44/2013 privind aprobarea acordärii unor prime cuplurilor care au aniversat 50 de ani de a cäsätorie
emisa la 2013-12-19
HOTÃRÃREA NR. 43/2013 Pentru aprobarea unor cantitati de combustibil pentru repararea drumurilor vicinale din comuna Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2013-11-18
HOTÃRÀREA NR. 42/2013 Pentru aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Racsa, judetul Satu Mare, pe trimestrul IV, anul 2013
emisa la 2013-11-18
HOTÃRÃREA NR. 41/2013 Pentru aprobarea acordarii titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2013-10-30
HOTÃRÀREA NR. 40 /2013 Pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2013-10-31