Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÃRÄREA NR. 10 /2014 Pentru aprobarea extinderea reteleì de apä si canal în comuna Racsa, judetul Satu Mare,
emisa la 2014-02-04
HOTÃRÀREA NR. 9 /2014 Pentru aprobarea reabiliäriì drumurilor în comuna Racsa, judetul Satu Mare,
emisa la 2014-02-04
HOTÃRÀREA NR. 8 /2014 Pentru aprobarea construirii unui cämin cultural în localitatea Racsa Vii, comuna Racsa
emisa la 2014-02-04
HOTÀRÃREA NR 7 /2014 Pentru validarea unui mandat de consilier local Consiliul Local al comunei Racsa, Judetul Satu Mare,
emisa la 2014-02-04
HOTÃRÃREA NR. 6/2014 Pentru completarea comisiei de validare
emisa la 2014-02-04
HOTÃRÃREA NR. 5/2014 Pentru aprobarea scutirii taxei pe clädiri pentru persoanelejuridioe care au încheiat contract de închiriere cu Consiliul Local Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2014-02-04
HOTÃRÀREA NR. 4 /2014 Pentru aprobarea întäbulärii terenuluì din locului numìt „Pe Rât” în comuna Racsa, judetul Satu Mare,
emisa la 2014-02-04
HOTÁRÃREA NR. 2/2014 Pentru aprobarea aprobarea bugetului local al Comunei Racsa, judetul Satu Mare, pe anul 2014
emisa la 2014-02-04
HOTÄRÀREA NR. 01 /2014 Pentru constatarea încetärii de drept a calitätii de consilier local Consiliul local al comunei Racsa, Judegul Satu Mare,
emisa la 2014-01-21