Hotărâri ale Consiliului Local
HOTÁRÀREA NR. 19 /2014 Pentru aprobarea încheierii exercitiului bugetar la data de 31.12.2013, al Comunei Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2014-05-05
HOTÀRÀREA NR. 18 /2014 Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Racsa nr. l 0/2014 privind extinderea regelei de apa si canal în comuna Racsa
emisa la 2014-04-01
HOTÁRÀREA NR. 17/2014 Pentru aprobarea bugetului de venituri cheltuìelì al Comunei Racsa, judetul Satu Mare, pe trimestrul I, anul 2014 Consiliul local al comuneì Racsa, Judetul Satu Mare,
emisa la 2014-03-19
HOTÃRÀREA NR. 16/2014 Pentru aprobarea efectuärii dezinsectiei, deratizarii dezinfectiei la comuna Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2014-03-07
HOTÄRÀREA NR.15/2014 Pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru extindere regea electricä pe strada Principalä a comunei Racsa
emisa la 2014-03-07
HOTÃRÃREA NR. 14/2014 Penfru aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publicä privatä a comunei Racsa
emisa la 2014-03-07
HOTÃRÃREA NR. 13 /2014 Pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse materiale, financiare si umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2014
emisa la 2014-03-07
HOTÁRÀREA NR. 12/2014 Pentru aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli al Comuneì Racsa, judetul Satu Mare, pe trimestrul I, anul 2014 Consiliul local al comunei Racsa, Judetul Satu Mare,
emisa la 2014-03-07
HOTÃRÀREA NR. 11 /2014 Pentru aprobarea construirìì uneì säli de sport în comuna Racsa, judetul Satu Mare
emisa la 2014-02-04