Comisiile Consiliului Local
 1. Comisia de specìalitate din domeniul administraţia publică locală, juridică, apărarea drepturilor cetăţenilor, ordinea publică şi respectarea drepturilor şi libertäţìlor cetătenilor - cu urmàtoarea componenţă :

  • FLUERAS PETRE din partea USL - PRESEDINTE
  • BALAS VASILE din partea USL - SECRETAR
  • MORAR VASILE din partea USL - MEMBRU
  • DANILOVICS DUMITRU din partea USL - MEMBRU
  • PUIU IOAN din partea PDL - MEMBRU 2. Comisia de specialitate din domeniul dezvoltarea economico socială, buget-finanţe, administrarea domeniuluì public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii publice, comert şi liberă iniţiativă - cu urmatoarea componenţă :

  • BALAJ TOADER din partea USL - PRESEDINTE
  • CICIOC VASILE din partea USL - SECRETAR
  • FLUERAS PETRE din partea USL - MEMBRU
  • BALAS IOAN din partea USL - MEMBRU
  • SIPOS ION din partea PDL - MEMBRU 3. Comisia de speciaiitate din domeniul învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, organizarea şi dezvoltarea urbanisticà a monumentelor istorice şi de arhitectură - următoarea componenţă :

  • CICIOC VASILE din partea USL - PRESEDINTE
  • CIORBA GHEORGHE din partea UNPR - SECRETAR
  • BALAJ TOADER din partea USL - MEMBRU
  • MORAR VASILE din partea USL - MEMBRU
  • ŢÎNŢAŞ VASILE din partea USL - MEMBRU