Atribuţiile Consiliului Local

Atribuţiile Consiliului Local conform art. 36 din Legea nr. 215/2001/A privind administratia publica locala, modificata sunt:

a) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.


b)Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

 


c) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 

d) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 

e) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 

f) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 

g) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 

h) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.


i) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.