Rapoarte de activitate
AVIZ Privind aprobarea realizarii investitiei ”Parcari în zona centralä a localitatii Racsa, judetul Satu Mare”
emisa la 2012-12-12
AVIZ Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, cu aplicare din 01.01.2013
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III, al anului 2012
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea rectiiîcärii bugetului local pe anul 2012
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea acordäri unor prime cuplurilor care au aniversat 50 de ani de cäsätorie
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea înfiintarii ”Grupului de Lucru Local si planul de actiune privind incluziunea minoritatii rome, la nivelul comunei Racsa”
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea carburantilor necesari pentru anul 2013
emisa la 2012-12-07
AVIZ - Privind aprobarea cumpärärii unei suprafete de 13461 mp., în localitatea Racsa Vii (extravilan päsune)
emisa la 2012-11-29
AVIZ - Privind aprobarea planului de pazä al comunei Racsa
emisa la 2012-11-29